Wydrukuj tę stronę

Usługi kancelarii

Kancelaria zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej tak klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
W swojej działalności kieruje się zasadą najwyższej staranności, zaangażowania  i indywidualnego podejścia do klienta.W szczególności Kancelaria świadczy usługi:

1. z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego prowadząc w szczególności sprawy:

 • o rozwód i separację;
 • o podział majątku;
 • rozliczenia konkubinatu; 
 • alimenty; 
 • kontaktów z dziećmi; 
 • o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej; 
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o zniesienie współwłasności; 
 • podziału nieruchomości;
 • sprawy spadkowe;
 • egzekucyjne i windykacyjne (dochodzenie należności od dłużników);
 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie; 
 • z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych  i majątkowych;
 • o ochronę dóbr osobistych;
 • o eksmisję;
 • i inne.

2. z zakresu prawa karnego na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego, w szczególności:

 • obrona i reprezentowanie stron w toku postępowania na etapie Prokuratury, tak Rejonowej, jak i  Okręgowej oraz  Apelacyjnej, udział w przesłuchaniach na Policji;
 • obrona i reprezentowanie stron przed Sądami: Rejonowym, Okręgowym i Apelacyjnym oraz Sądem  Najwyższym na etapie postępowania w  pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym; 
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu ich praw w toku postępowań przygotowawczych i sądowych;
 • obrona i reprezentacja w toku postępowania wykonawczego w tym prowadzenie spraw w zakresie:
  • wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności; 
  • wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu; 
  • wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie; 
  • wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego;
  • wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności; 
 • o wydanie wyroku łącznego;
 • i inne.

3. z zakresu prawa pracy;

4. z zakresu prawa administracyjnego;

5. w zakresie obsługi prawnej oraz doradztwa prawnego dla firm;

6. sporządzania opinii prawnych;

7. udzielania porad prawnych.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi swoich klientów Kancelaria współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi, tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami, notariuszami. Zapewniamy obsługę prawną w językach angielskim i niemieckim.