Adwokat

Adwokat Anna Jaworska jest magistrem administracji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Józefa Wąsika  pod tytułem „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec młodocianych przestępców”  obroniła z wynikiem bardzo dobrym.

Następnie rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które zakończyła obroną pracy magisterskiej  napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Wąsika pod tytułem „Kurator sądowy w prawie karnym wykonawczym” z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa.

Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła także trwającą trzy i pół roku aplikację adwokacką, a następnie po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego wpisana została na listę adwokatów. Jest laureatem drugiego miejsca w Izbowym konkursie krasomówczym dla aplikantów adwokackich który odbył się w Jeleniej Górze oraz laureatem trzeciego miejsca w Środowiskowym konkursie dla aplikantów adwokackich  przeprowadzonym w Opolu.


projekt i wykonanie
SERWISWEB.PL